logo_avanix_mobile

Socialt ansvarstagande

Organisationer vi stöttar

Avanix ska vid sidan om ordinarie verksamhet vara med och bl a ekonomiskt stötta organisationer som hjälper utsatta människor i världen och i Sverige.

Vi tror på mångfald och vi vill göra skillnad.

FIKK - Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof hjälper till vid större händelser genom att samla och koordinera frivilliga människor och organisationer i vårt land som vill och kan hjälpa till vid dessa tillfällen. 

www.fikk.se

Vägen ut! kooperativen har 12 sociala företag med en omsättning på 41 Mkr om året med ett hundratal anställda. De flesta av medarbetarna har gått från bidragstagare till företagare som säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapar de även arbete åt människor som inte kommer in på arbetsmarknaden.

www.vagenut.coop

Lighthouse på Lesvos som hjälper flyktingar som kommer från medelhavet. Lighthouse hjälper flyktingar med bl a läkarvård, mat, kläder, boende m m.

www.lighthouserelief.org

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.
Krisrapporterna om den svenska skolan har duggat tätt de senaste åren. Svensk skolutbildning ligger i botten jämfört med resultaten i övriga OECD-länder. Här gör Aktiv Skola skillnad vilket vi stöttar!

www.aktivskola.org