logo_avanix_mobile

Om oss

Ett välgörande och tryggt IT-företag

Vi vill ge kunden möjlighet att fokusera mer på sin kärnverksamhet genom en IT-lösning i toppskick. Det uppnår vi genom helhjärtat arbete, spetskompetens och etablerade leverantörer. Vid sidan om vår ordinarie verksamhet jobbar vi aktivt för att hjälpa utsatta människor i världen. Att själva starta upp och driva olika projekt gör oss säkra på att pengar och resurser fördelas på bästa sätt.

Vårt mål som IT-företag är att förenkla och smidiggöra arbetet i din verksamhet. Det betyder inte att vi gör något hafsigt som saknar funktionalitet – det betyder att vi skapar användarvänliga lösningar för alla medarbetare. Pålitligt, lättillgängligt och långsiktigt!
 

Våra värdegrund PELA genomsyrar vår organisation
 
Proaktiva
Vi är proaktiva mot våra kunder och personal genom att hela tiden vara lyhörda och hålla oss informerade så att vi kan agera förebyggande.
 
Engagerande
Vi ska vara en inspirerande och engagerande arbetsplats där vi ser personlig utveckling och arbetsglädje som några av våra viktigaste framgångsfaktorer. Våra kunder ska tydligt känna vårt engagemang.
 
Långsiktiga
Långsiktighet ska genomsyra allt vi gör i vårt agerande mot kunder, personal, leverantörer, miljö och omvärld. Vi ska ta ett ansvar i vårt agerande.
 
Ansvarsfulla
Vi tar ett ansvar för våra kunders IT-miljö och att vår personal trivs och utvecklas, men vår ambition är att ta större ansvar för människor i utsatthet.
 

Socialt ansvar

Avanix har för avsikt att bidra med samhällsnytta och ökad hållbarhet i samhället genom att vara med och starta och driva sociala företag.

2021 startade Avanix tillsammans med Vägen Ut!-kooperativen IT-företaget Vägen Ut! Aspektra.