logo_avanix_mobile

Socialt ansvarstagande

Avanix har för avsikt att bidra med samhällsnytta och ökad hållbarhet i samhället genom att vara med och starta och driva sociala företag.

2021 startade Avanix tillsammans med Vägen Ut!-kooperativen IT-företaget Vägen Ut! Aspektra.

 


Vägen ut! Aspektra

Vägen ut! Aspektra återvinner datorer och annan IT-utrustning med målsättningen att bidra till en cirkulär ekonomi. Vi ger IT-utrustning längre liv och bidrar till minskad resursförbrukning. Genom att köpa en rekonditionerad dator spara du pengar samtidigt som du bidrar till en bättre miljö. Det unika med oss är att vi erbjuder arbetsträning och anställer unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat. Det gör oss bättre. Vi levererar med noggrannhet och hög kvalité.

Läs mer om Vägen ut! Aspekra på www.aspektra.se

Vill  ni som företag bidra med samhällsnytta utan att det kostar er något?

Genom att skänka era gamla datorer till Aspektra ökar ni ert CSR-arbetet genom att bidrar till ökad hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen och minska klimatpåverkan.